Koulutus

Työväen Sivistysliiton kurssit

Taloudellista tukea kurssitoiminnalle

Työväen Sivistysliitto on vapaan sivistystyön järjestö, joka ylläpitää TSL-opintokeskusta. Opintokeskuksen toiminta on vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaista ja valvovana viranomaisena on opetushallitus.

TSL järjestää kursseja itse ja yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. TSL neuvoo ja ohjaa kurssien järjestäjiä sekä välittää tukea koulutuksen järjestämiseen saamastaan valtionosuudesta.